بندرعباس، جنب دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، روبروی بیمارستان شریعتی

ارتباط با ما

فرم انتقادات و پیشنهادات

  نشانی

  بندرعباس، جنب دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، روبروی بیمارستان شریعتی

  کدپستی:

  ۷۹۱۴۹۵۳۶۷۹

  تلفن های تماس:

  ۰۷۶۳۳۳۳۱۴۲۴ – ۰۷۶۳۳۳۴۴۳۳۶

  نمابر:

  ۰۷۶۳۳۳۳۱۴۳۵